PODEJMIJ DECYZJĘ.
WYGRAJ Z BANKIEM.

UNIEWAŻNIJ KREDYT FRANKOWY

O NAS

„Aktualnie nasza kancelaria prowadzi sprawy sądowe przeciwko wszystkim największym bankom, które udzielały kredytów we frankach szwajcarskich (indeksowanych i denominowanych), tj. m.in. PKO BP SA (w tym Nordea Bank SA), ING BŚ, MBank SA, Getin Noble Bank SA, Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce (w tym EFG Eurobank Ergasias [Polbank]), Santander Bank Polska SA, Bank Millenium SA.

Sprawy sądowe są prowadzone przez nas na Opolszczyźnie, ale także i przed Sądem Okręgowym w Warszawie, w którym w kwietniu tego roku powstał dedykowany wydział do rozpoznawania spraw frankowych.
Zajmujemy się także analizą i doradztwem Klientom w zakresie propozycji ugodowych przedstawionych im przez banki na etapie przedprocesowym, czyli w postępowaniu przedsądowym mającym na celu podjęcie próby polubownego załatwienia sprawy.

Zapraszam do kontaktu – z przyjemnością wytłumaczę Państwu sposób postępowania w sprawie o unieważnienie kredytu we frankach szwajcarskich.”

UNIEWAŻNIMY PAŃSTWA UMOWĘ FRANKOWĄ

Nasza kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń w związku z niedozwolonymi (abuzywnymi) klauzulami znajdującymi się w umowach kredytowych indeksowanych lub denominowanych do waluty franka szwajcarskiego i naruszających interesy konsumentów.

Dochodzimy także roszczeń z tytułu nadpłaconych rat czy wszelkich opłat okołokredytowych uiszczonych w związku z zawarciem umowy, np. ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, czy prowizji.

Pierwszorzędną wartością jest dla nas indywidualne podejście do Klienta oraz kompleksowa pomoc świadczona na każdym etapie sprawy. Zadbamy o Państwa interes.

Zapraszamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy przygotować niezbędne dokumenty. Wystarczy tylko się z nami skontaktować – resztę zrobimy za Państwa.

KIEDY SKUTECZNOŚĆ MA ZNACZENIE

Co można uzyskać pozywając bank?

1. Unieważnienie kredytu

Sąd stwierdza nieważność całej umowy (a nie tylko przeliczeń walutowych), w związku z tym strony muszą zwrócić sobie to co wzajemnie świadczyły. Bank musi zwrócić klientowi wszystkie zapłacone przez niego kwoty, od chwili zawarcia umowy do dnia wyroku, a kredytobiorca musi zwrócić bankowi kwotę wypłaconego kredytu w PLN (samego kapitału, bez odsetek). Konsument może także w tym przypadku podnieść przedawnienie roszczeń banku.

2. Tzw. „odfrankowanie” kredytu:

Umowa nadal obowiązuje do dnia w niej określonego, ale sąd wykreśla z niej niedozwolone przeliczenia walutowe, a kredyt trakotwany jest tak, jak gdyby od początku był kredytem złotowym. W związku z tym bank musi:

  • zwrócić nadpłatę wraz z odsetkami,
  • wyliczyć raty w oparciu o kwotę kredytu wypłaconego w PLN oraz oprocentowania wynikające z umowy.

Każdą czynność wykonujemy w Państwa imieniu w związku z czym, nawet Państwa obecność na rozprawach nie jest konieczna.
Informujemy Państwa niezwłocznie o wszystkich postępach w sprawie, a Państwa aktywność ogranicza się jedynie do podpisania pełnomocnictwa procesowego dla kancelarii oraz przygotowania dokumentów, które również pomagamy skompletować.

A może otrzymali Państwo z sądu nakaz zapłaty? Bank wypowiedział umowę kredytową?

Zdecydowanie radzimy nie czekać, aż pojawi się komornik. Mają Państwo tylko 14 dni, aby się odwołać i walczyć o wygraną.
Aby porozmawiać ze specjalistą należy jedynie wypełnić i wysłać poniższy formularz, albo skontaktować się z nami telefonicznie.
Z przyjemnością pomożemy uwolnić się od długu.

PODEJMOWANE CZYNNOŚCI PRAWNEOFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ REPREZENTACJĘ I OBSŁUGĘ PAŃSTWA SPRAWY:

POSTĘPOWANIE PRZEDSĄDOWE

POSTĘPOWANIE PRZEDSĄDOWE

POSTĘPOWANIE PRZEDSĄDOWE
Sporządzenie bezpłatnej opinii prawnej. Negocjacje z bankiem w imieniu Klienta.
SPRAWA SĄDOWA

SPRAWA SĄDOWA

SPRAWA SĄDOWA
Założenie sprawy w sądzie. Reprezentacja Klienta na wszystkich rozprawach sądowych, aż do uzyskania prawomocnego wyroku.
REALIZACJA WYROKU

REALIZACJA WYROKU

REALIZACJA WYROKU
Reprezentacja podczas ustaleń z bankiem dotyczących terminu i sposobu realizacji postanowień zawartych w wyroku.

BLOGBAZA WIEDZY

FORMULARZ KONTAKTOWYFORMULARZ KONTAKTOWY

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Długo oczekiwana uchwała Sądu Najwyższego w sprawach frankowych nie zapadła.

Jedyne co należy zrobić,

to skontaktować się z nami.

Resztę zrobimy sami.

https://www.kredytwefranku.pl/kwfwp/wp-content/uploads/2021/08/l_wh2.png
ul. Plac Kopernika 1/6
45-040 Opole

Follow us: